Alla oleva on kopioitu suoraan vaalien Facebook-sivultani. Siihen olen tiivistänyt omat vaaliteemani.
Vaaliteemani
1. Perheiden kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • perheiden hyvinvointi ehkäisee tehokkaasti yhteiskunnan ongelmia
 • tukea tarvittaessa
 • apu saatava helposti, “yhdeltä luukulta”
 • perheisiin panostaminen on ennaltaehkäisyä parhaimmillaan
2. Yrittäminen
 • positiivisen yritysilmapiirin vahvistaminen
 • neuvonta ja yhteistoiminta alueen yritysten kanssa
 • sujuva kaavoitus teollisuuteen
 • yhteistyö yrittäjäyhdistyksen kanssa
3. Vanhuksista huolehtiminen
 • kenenkään ei tule pelätä vanhenemista
 • monimuotoisia asumispalveluja ja -järjestelyjä
 • asiakaskohtaisesti tarvelähtöistä tukea ja apua
 • elämäntyönsä jo tehneistä tulee huolehtia kunniakkaasti